massage Mia Martins
  • 45-60 minutter
  • RAB registreret
  • Kr. 450,00-

Massagens formål:

  • Massagen kan virke stimulerende og afslappende.
  • Ved infiltrationer, myoser eller træningsømhed kan den afslappende massage ligeledes være gavnlig.
  • Massagen kan lette spændingen i musklen og måske øge blodgennemstrømningen og fordele blodansamlingen, således at der ikke dannes mere arvæv end nødvendig, og således at der ikke opstår forkalkning i muskulaturen.